Skip to content

Траки

    Бронзова епоха (3200 – 1200 г. пр. Хр.) и Ранно-желязна епоха (1200 – 500 г.пр. Хр.)

    Най-ранните селища от бронзовата епоха в Благоевградски регион се отнасят към нейния втори период (3000/2700 – 2500/2400 г. пр. Хр.). Такива селища са частично проучени в местността „Ковачевски подини” край село Ковачево и местността „Пъдарката” край село Хотово, община Сандански.

    Повече информация има да късната бронзова епоха (1500 – 1200 г. пр.Хр. ). От този период са проучени две каменни постройки в местността „Кайменска чука” край Благоевград и в местността „Кръсто”, край село Покровник, община Благоевград. Безспорно тези постройки наред с контролно наблюдателни функции са изпълнявали ролята до известна степен и на отбранителни.

   В Благоевградското поле са регистрирани още 11 подобни постройки с направление югоизток – северозапад. В случая вероятно става въпрос за една гранична отбранителна система на племенно обединение. Тези постройки са просъществували за много кратък период от време в самия край на късната бронзова епоха ( края на ХIII и началото на ХII в.пр.Хр.).

   Ранно-желязната епоха (1200 – 500 г.пр. Хр.) е позната от разкопките на тракийския могилен некропол в местността „Изток” между селата Сатовча и Кочан, община Сатовча.

   Откритите археологически материали, предимно накити и глинени съдове, от разкопаните 14 могили свидетелствуват за едно продължително използване (края на VIII в.пр. Хр. – IV в.).

   Класическият период (VI – IV в.пр.Хр.) не е познат в региона. Същото се отнася и за Елинистическия (IV – I в. пр.Хр.). За последните научаваме главно от случайни находки на монети в региона и проучванията на елинистическия некропол в м. „Кожух” край с. Рупите община Петрич.

    Голяма част от придобитите археологически материали са изложени в зала „Праистория” на музея.

 

В отдел “Траки” работят:
Павел Христов – уредник

Обадете се