Природа

През 1969 г. към Регионален исторически музей – Благоевград е основан отдел „Природа”, с цел изучаване природните богатства на Югозападна България. Във фондовете на отдела се съхраняват богати колекции от скали, минерали, фосили, растения, безгръбначни и гръбначни животни, като част от тях са представени в постоянната експозиция на отдела.

През 1999 г. с финансовата подкрепа на ААМР чрез GEF – Проекта за опазване на биологичното разнообразие и съвместно с Дирекция “Национален парк “Рила““ към експозицията е изградена допълнителна част посветена на Национален парк “Рила“.

От 2014 година на разположение на посетителите е стая с увеличена реалност, която е реализирана по проекта „Трансгранични екологични информационни „клетки” в общините Доксато и Баните, с приноса на Българска Фондация Биоразнообразие”.

 

В отдела работят:

 Райка Иванова – главен уредник

Тоня Маринова – уредник

Телефон за контакт: 073 88 53 68