Skip to content

Етнография

   Музеят притежава етнографски фонд от над 12 000 ценности – предмети от метал, дърво, текстил, керамика, снимки и документи, които разкриват всички страни от живота и културата на населението в Югозападните български земи (средата на XIX – края на XX в.) – стопански дейности: земеделие, животновъдство, допълнителни поминъци, занаяти; домашни занятия и покъщнина; облекло, обичайни практики, обреден реквизит.
   Особено ценни и с висока експозиционна стойност са колекциите от образци на народното творчество – облекло, накити, плетива и шевици; изделия на тъкачеството, грънчарството, ковачеството, дървообработването. Сътворени от ръцете на изкусния майстор или сръчната домакиня, те разкриват не само разбиранията на българина за удобство и красота, но дават израз на социалните връзки и отношения – в делник и в празник; в рамките на семейството, рода, селищната общност.
Колекциите от: керамични съдове за ежедневна, обредна и култова употреба, изработени в гр. Мехомия (Разлог) и гр. Неврокоп (Гоце Делчев); писани невестински саднъци (Банско); инструментариум и произведения на златарския занаят (Разлог и Гоце Делчев); изделия на звънчарството (Гоце Делчев); народни носии на преселници от Егейска и Вардарска Македония – демонстрират локалните специфики в техниките на изработка, форми, украса, функции на предметите.
   Отделът e комплектувал лични фондове на изследователи на народната култура – Евгения Несторова (Сандански) и Мария Вачева (Благоевград), както и на майсторите-златари от фамилия Коюмджиеви (Гоце Делчев).
Многобройните етнографски и интердисциплинарни изложби, музейни уроци, презентации, интерактивни занимания с деца разказват истории за времена и хора, разкриват онзи свят от миналото, който българинът е сътворявал с ума, ръцете и сърцето си. Те предлагат вълнуващата възможност на различни публики да се запознаят с унаследените знания, умения и обичайни практики, да съпреживеят жизнената красотата и богатство на етническата ни култура.

В отдела работят:
Румяна Хаджиева – главен уредник и завеждащ отдел
д-р Малинка Стаматова – уредник
За контакти – тел.: 073/ 88 53 68

Обадете се