Работно време и цени

Регионален исторически музей – Благоевград е отворен за посетители всеки ден от понеделник до неделя включително, с работно време:

понеделник – петък 09:00 ч. -18:00 ч.*

събота- неделя 09:30 ч. – 18:00 ч.*

*Работното време е без прекъсване.

     Ден с безплатен вход за музейните експозиции: понеделник

     За “Музеен детски кът” няма безплатен ден.

     Къща – музей на “Роден дом на Георги Измирлиев – Македончето” – е отворена за посетители от 15 април до 15 октомври с работно време:

понеделник – петък – 09:00 ч. -18:00 ч.*
събота- неделя 09:30 ч. – 18:00 ч.*

тел: 073 / 88 60 78

Цени за вход билети в експозициите на РИМ – Благоевград:

  • вход за деца до 7-годишна възраст                                                           – безплатно
  • вход за ученици, студенти  и пенсионери                                                – 1.00 лв.
  • вход за възрастни                                                                                           – 2.00 лв.
  • хора с увреждания                                                                                           – безплатно
  • групови посещения /над 10 души/ на ученици, студенти и пенсионери     – 0.50 лв.
  • групови посещения /над 10 души/ на възрастни                                      – 1.00 лв.

Цени за вход билети в къща-музей „Роден дом на „Георги Измирлиев – Македончето”:

    – вход за деца до 7-годишна възраст                                                         – безплатно

    – вход за ученици, студенти  и пенсионери                                                 – 0.50 лв.

    – вход за възрастни                                                                                           – 1.00 лв.

    – хора с увреждания                                                                                         – безплатно                

Дневен билет с право на достъп до две и повече експозиции:

     – за ученици, студенти и пенсионери                                                         – 1.50 лв.

     – за възрастни –                                                                                                – 2.50 лв.

Цени за вход билети в експозиция „Музеен детски кът”:

      а)  вход за индивидуално посещение                                                      – 2.00 лв.

      б) вход за посещение на деца с придружител:

          – 1 дете с придружител – 2.00 лв.

          – 2 деца с придружител – 3.00 лв.

          – 3 деца с придружител – 4.00 лв.   

          – 4 и повече деца с придружител – по 1.00 лв. на дете.

      в) вход за посещение на група деца и ученици не по-малко от 5 – по 1.00 лв. на дете и ученик.

         Билетът за „Музеен детски кът” включва и посещение на всички експозиции в музея.

          Понеделник е безплатен ден за музейните експозиции с изключение на експозиция „Музеен детски кът”.

Цена на беседа в музейните обекти:

       а)  в експозициите в сградата на РИМ:

           – за групови посещения на деца до 7-годишна възраст – безплатно

           – за групови посещения на ученици, студенти и пенсионери /над 10 души/ –   5.00 лв.

           – за групови посещения на  възрастни /над 10 души/                                 – 10.00 лв.

           – за индивидуални посещения                                                                   –   5.00 лв.

           – за хора с увреждания                                                                             – безплатно

      б) в къща-музей „Роден дом на „Георги Измирлиев – Македончето”:

           – за групови посещения на деца до 7-годишна възраст                             – безплатно

           – за групови посещения /над 10 души/                                                      – 5.00 лв.

           – за индивидуални посещения                                                                  – 3.00 лв.        

           – за хора с увреждания                                                                            – безплатно

      в)беседа на чужд език за групови посещения във всички музейни експозиции – 20.00 лв.

      г)  екскурзоводска беседа по маршрут на територията на община Благоевград – 10.00 лв.

Ползване на конферентна зала от външни лица и институции:

     а) за учащи:

         – за 1 час                                                                                                     – 30.00 лв.

          – за 2 часа                                                                                                  – 50.00 лв.

          – за 3 и повече часа                                                                                    – 80.00 лв. 

   б) за бюджетни и творчески организации в областта на културата:

          – за 1 час                                                                                                    – 30.00 лв.

          – за 2 часа                                                                                                  – 50.00 лв.

          – за 3 и повече часа                                                                                    – 80.00 лв. 

   в) за всички останали:

            – за 1 час                                                                                                 – 100.00 лв.

            – за 2 часа                                                                                               – 150.00 лв.

            – за 3 и повече часа                                                                                 – 250.00 лв.   

Ползване на интериор в експозиционни зали:

          – за 1 час                                                                                                  –  80.00 лв.

          – за 2 часа                                                                                                – 120.00 лв.

          – за 3 и повече часа                                                                                  – 180.00 лв.   

За ползване на технически средства /озвучителна уредба  и  презентиращо устройство, собственост на РИМ – Благоевград/       –  20.00 лв.

За провеждане на образователна програма – на брой входни билети.

Прожекция на видеофилми – на брой входни билети.

Заснемане на културни ценности с видеокамера съобразно броя, вида и характера им по заявка на институции, организации и фирми  – 20.00 – 150.00 лв.

Заснемане на експозиции и сгради с видеокамера съобразно площта – 30.00 –   80.00 лв.

Изготвяне на становище за наличие и състояние на археологически и културно исторически недвижими паметници на територията на област Благоевград, за изготвяне на ОВОС във връзка със строителни работи и други дейности                     – 250.00 лв.

Услуги предлагани от музейната библиотеката:

   а) читателски такси:

      – за 1 ден                                                                                                                   –  1.00 лв.

      – за 1 седмица                                                                                                            –  3.00 лв.

       – за 1 месец                                                                                                               –  5.00 лв.

       – за 1 година                                                                                                             – 10.00 лв.

   б) библиографска справка                                                                                             – 20.00 лв.

   в) ксерокопие на книги от библиотеката /за страница/:

      – формат А4                                                                                                               – 0.20 лв.

      – формат А3                                                                                                               – 0.30 лв

 Услуги предлагани от фотолабораторията:

       – дигитално заснемане на културни ценности – снимки, документи, печатни издания и др. на страница                                                    – 1.00 лв.

       – дигитално заснемане на веществени културни ценности на брой                              – 3.00 лв.

       – качване на CD                                                                                                        – 2.00 лв.