Skip to content

Работно време и цени

Регионален исторически музей – Благоевград е отворен за посетители всеки ден от понеделник до неделя включително, с работно време:

понеделник – петък 09:00 ч. -18:00 ч.*

събота- неделя 09:30 ч. – 18:00 ч.*

*Работното време е без прекъсване.

     Ден с безплатен вход за музейните експозиции: понеделник

     За “Музеен детски кът” няма безплатен ден.  

тел: 073 / 88 60 78

Цени за вход билети в експозициите на РИМ – Благоевград:

·       вход за деца до 7-годишна възраст

 

безплатно

·       вход за ученици, студенти и пенсионери

2.00 лв.

·       вход за възрастни

4.00 лв.

·       хора с увреждания

безплатно

·        групови посещения (над 10 души) на ученици, студенти и пенсионери

1.00 лв.

 

·        групови посещения (над 10 души) на възрастни

3.00 лв.

 

·       Всеки понеделник от месеца за посещение в музейните експозиции, с изключение на експозиция „Музеен детски кът“

безплатно

Цена за вход билети в къща „Роден дом на Георги Измирлиев – Македончето“:

·       вход за деца до 7-годишна възраст

 

 

безплатно

·       вход за ученици, студенти и пенсионери

1.00 лв.

·       вход за възрастни

2.00 лв.

·       хора с увреждания

безплатно

Дневен билет с право на достъп до две и повече експозиции:

·       за ученици, студенти и пенсионери

 

 

2.00 лв.

·       за възрастни

4.00 лв.

Цена за вход билети в експозиция „Музеен детски кът“:

а) вход за индивидуално посещение

 

3 лв.

б) вход за посещение на деца с придружител:

·       1 дете с придружител

по 3.00 лв./ на дете

·       2 деца с придружител

 

по 3.00 лв./ на дете

·       3 деца с придружител

по 3.00 лв./ на дете

·       4 и повече деца с придружител

по 3.00 лв. на дете

в) вход за посещение на група деца и ученици не по малко от 5

по 3.00 лв. на дете и ученик

 Билетът за „Музеен детски кът“ включва и посещение на всички експозиции в музея.

 

Цена  за беседа в музейните обекти:

а) в експозициите в сградата на РИМ – Благоевград:

·       За групови посещения на деца до 7-годишна възраст

 

 

безплатно

·        За групови посещения на ученици, студенти и пенсионери (над 10 души)

 

10.00 лв.

·        За групови посещения на възрастни (над 10 души)

 

10.00 лв.

·       За индивидуални посещения

10.00 лв.

 

·       За хора с увреждания

 

безплатно

 

б) в къща-музей  „Роден дом на Георги Измирлиев – Македончето“:

·       За групови посещения на деца до 7-годишна възраст

 

 

 

безплатно

·        За групови посещения (над 10 души)

10.00 лв.

·       За индивидуални посещения

5.00 лв.

·       За хора с увреждания

безплатно

 

в) беседа на чужд език за групови посещения във всички музейни експозиции, кв. Вароша и църквата „Въведение Богородично“ – гр. Благоевград

 

30.00 лв.

 

г) екскурзоводска беседа на български език в кв. Вароша, църквата „Въведение Богородично“ – гр. Благоевград и Измирлиева къща

15.00 лв.

Ползване на интериор в експозиционните зали:

·       За 1 час

 

60.00 лв.

·       За 2 часа

100.00 лв.

·       За 3 и повече часа

200.00 лв.

За провеждане на образователна програма

по 2.00 лв. на дете и ученик

Ползване на конферентна зала от външни лица и институции:

а) за учащи:

·       за 1 час

 

 

 

30.00 лв.

·       за 2 часа

50.00 лв.

·       за 3 и повече часа

80.00 лв.

б) за бюджетни и творчески организации в областта на културата:

·       за 1 час

 

 

30.00 лв.

·       за 2 часа

50.00 лв.

·       за 3 и повече часа

80.00 лв.

в) за всички останали:

·       за 1 час

 

100.00 лв.

·       за 2 часа

150.00 лв.

·       за 3 и повече часа

250.00 лв.

За ползване на технически средства (озвучителна уредба и презентиращо устройство), собственост на РИМ – Благоевград

20.00 лв.

Прожекция на видеофилми

на брой входни билети

Заснемане на културни ценности с видеокамера съобразно броя и историческата стойност, вида и характера им по заявка от съответните институции изявили желание

20.00 лв. – 150.00 лв.

Заснемане на експозиции и сгради с видеокамера съобразно площта

30.00 лв. – 80.00 лв.

Изготвяне на становище за наличие и състояние на археологически недвижими паметници на територията на област Благоевград, за изготвяне на ОВОС във връзка със строителни работи и други дейности

250.00 лв.

Услуги предлагани от музейната библиотека:

а) читателски такси:

·       за 1 ден

 

 

1.00 лв.

·       за 1 седмица

3.00 лв.

·       за 1 месец

5.00 лв.

·       за 1 година

10.00 лв.

б) библиографска справка:

20.00 лв.

в) ксерокопие на книги от библиотеката (за страница):

·       формат А4

 

0.20 лв.

·       формат А3

 

0.30 лв.

Услуги предлагани от фотолабораторията:

·                дигитално заснемане на културни ценности – снимки, документи, печатни издания и др. (на страница);

 

1.00 лв.

 

 

·                дигитално заснемане на веществени културни ценности на брой

3.00 лв.

 

·                качване на СD

 

2.00 лв.

За заверяване на препис и препис-извлечение на документи от основния, обменния и научно-спомагателния фонд на музея:

·       за първа страница

 

 

 

5.00 лв.

·       за всяка следваща страница

2.50 лв.

За извършване на справка за наличието на документи и движими културни ценности в основния, обменния и научно-спомогателния фонд на музея:

·       за устна справка

 

 

 

7.00 лв.

·       за писмена справка

10.00 лв.

За извършване на писмена справка в АИС „Археологическа карта на България“

·       за един археологически обект

 

 

10.00 лв.

·       за определена територия, в която не са установени археологически обекти

30.00 лв.

·       за копие на регистрационна карта на археологически обект

7.00 лв.

За издаване на удостоверение за идентификация на движими вещи като културни ценности:

·       за една движима културна ценност

 

 

15.00 лв.

·       за група от ДКЦ със сходни характеристики, включително монети и монетовидни предмети

50.00 лв.

·       за колекция от движими културни ценности

100.00 лв.

 

НОВИ УСЛУГИ:

 

Провеждане на интерактивни занимания (образователни игри, наблюдения, изработка на тематични модели и други)

по 3.00 лв. на дете и ученик

Цена за провеждане на рождени дни и занимания в Музеен детски кът при максимум 15 деца за 2 часа

50.00 лв.

Извършване на експертни оценки (идентификация) от музейни специалисти (съгласно чл. 24, ал. 1 от Наредба № 2/2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещи лица) – експертния труд се заплаща на всеки действително отработен час

 

на час –

2.3 % от установената минимална РЗ за страната

Изготвяне на беседа на български език по външна поръчка за извънмузеен обект

300.00 лв.

Обадете се