Skip to content

Потребители на центровете за социални услуги към община Благоевград се включиха в мероприятията, посветени на 3 март

Вчера в конферентната зала на Регионален исторически музей-Благоевград се проведе поредното мероприятие, посветено на националния празник – Трети март и освобождението на България от османско владичество. Събитието бе проведено от д-р Елена Чалгънова – уредник в отдел „Българските земи XV- ти – началото на XX-ти век “. Участваха потребители на социални услуги от дневен център „Светлина“, защитено жилище „Искра“ и защитено жилище „Слънчев дом“, по инициатива г-жа Маргарита Бербатова – ръководител комплекс за социални услуги за лица с увреждания към община Благоевград.  Присъстващите проследиха тематична презентация, видяха типово оръжие от войната – пушки „Крънка“ и „Бердана“, револвер „Гасер“, руска офицерска сабя, турски ятаган, също и печатни издания, посветени на Руско-турската война от 1877-1878 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Обадете се