Skip to content

Регионален исторически музей – Благоевград организира научна кръгла маса: „Пропаганда и власт в народната република“

Регионален исторически музей – Благоевград, в партньорство с Катедра „История“ на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, организира научна кръгла маса: „Пропаганда и власт в народната република“ на 9 и 10 септември 2019 г. Поводът е отбелязването на 75-тата годишнина от Деветосептемврийския преврат в България и 30 години от началото на демократичните промени.

Докладите са в няколко тематични области: пропагандният апарат на тоталитарната комунистическа система и изграждането на нова идеологическа действителност; образи и символи от комунистическия идеал; култът към вожда и образът на врага „със или без партиен билет“; номенклатура и „работническо-селска власт“; съпротивата срещу властта – измерения на човешкото в човека.

Участват специалисти в областта на най-новата история от академичните и музейните среди от цялата страна.

Целта на кръглата маса е да развие дебат върху характеристиките на тоталитарната система и да представи пред обществеността съвременните научни достижения в изследването на най-новата история.

Нейната актуалност се определя от разработката на проблема за свободата на човека като основно, осъзнато и неосъзнато право.

Заседанията ще започнат на 9 септември от 11,00 часа в конферентната зала на РИМ – Благоевград. Научното събитие е отворено за медии и широка публика от различни поколения.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Обадете се