Skip to content

В конферентната зала на Регионален исторически музей – Благоевград беше проведена научна кръгла маса на тема: „Пропаганда и власт в народната република“

     На 9 и 10 септември в конферентната зала на Регионален исторически музей – Благоевград се проведе научна кръгла маса на тема: „Пропаганда и власт в народната република“. С това научно събитие беше отбелязана 75 годишнина от Деветосептемврийския преврат в България – повод за вглеждане по нов начин към епохата на социализма.
    Участие взеха млади учени от академичните и музейните научни среди, които представиха своите изследвания в областта на историята, изкуството и етнологията, посветени на епохата. Сред основните теми бяха: националният въпрос в Съветския съюз през 20-те и 30-те години, деветосептемврийските събития в Хасково, социалистическият ритуал именуване в Тутракан, човекът с власт и човекът без власт в карикатурите на вестник „Знаме на комунизма“ в Търговище, идеологията и пропагандата в илюстрациите за деца и възрастни, Съюзът на художниците в България и комунистическата пропаганда, екополитиката на Народна република България, атеистичната пропаганда на БКП, взаимодействието и конфликтът между духовната и политическата власт след 1944 г. и др.
    Дискусията обоснова целенасочената политика на тоталитарната власт към пълно обсебване, както на обществения, така и на личния живот с нарушаване на основни човешки права и принципи. Кръглата маса показа също значителния научен потенциал на музейните уредници, които заедно с младата академична общност показват способност да представят и анализират историческите извори от най-ново време със съвременни научни средства.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Обадете се