Skip to content

В конферентната зала на Регионален исторически музей – Благоевград се проведе среща между директорите на училищата и детските градини в Благоевградска община и екипа реализиращ проекта „Привличане на нова публика сред семейства и училищни групи“

Във връзка с реализирането на новия проект към Музеен детски кът „Привличане на нова публика сред семейства и училищни групи“ на 5 септември 2019 г. в конферентната зала на Регионален исторически музей – Благоевград се проведе среща между директорите на училищата и детските градини в Благоевградска община и екипа реализиращ проекта. Представени бяха основните цели и задачи на проекта, а също така и разработените нови занимания на теми: „Приказка за кестеновата гора“, „Предизвикателствата пред праисторическия земеделец“, „Обитатели на кестеновата гора“ и „Праисторическите скотовъдци разказват“. За всички занимания се изработват нови елементи и модули, чрез които ще се обнови детския кът в музея.
Изказваме специални благодарности на Екатерина Текерска, старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия, представител на партньора РУО – Благоевград, която организира тази среща.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Обадете се