Skip to content

Д-р Малгожата Гребска – Кулов бе наградена с приза “Личност на годината” в категория “Култура” на тържествена церемония по повод празника на град Благоевград

Д-р Малгожата Гребска – Кулов, уредник в отдел “Археология” на Регионален исторически музей – Благоевград, бе наградена с приза “Личност на годината” в категория “Култура” на тържествена церемония по повод празника на град Благоевград.


Д-р Малгожата Гребска-Кулов изследва най-древните култури в Благоевградски регион. Работи в Регионален исторически музей – Благоевград от 1985 г.
Защитава научна степен – доктор с дисертация на тема „Къснонеолитна рисувана керамика в долината на Средна Струма, Югозападна България” през 1994 г. в Ягелонския университет.
За развиване и повишаване на професионалната си квалификация има множество специализации в чужбина в периода 1987 – 2009 г.
Има значителен принос при проучването на праисторически обекти в Благоевградска област от 1985 г. до 2018 г. Като заместник-ръководител участва в археологическите разкопки на праисторическото селище при с. Дамяница (1985 – 1989 г.), като ръководител на праисторическото селищe при с. Дренково (2003 г.), на праисторическите селища при с. Брежани (2009 г.), на праисторическото селище при с. Илинденци (2004 – 2018 г.), и като съръководител на спасителни археологически проучвания в Дамяница (2016 – 2017 г.).
Освен активното участие в археологически проучвания в областта, тя е инициатор и ръководител на експедицията „Скаптопара”(2001 – 2009 г.). По време на експедицията са проведени теренни обхождания в Благоевградската община, което допринася за изготвяне на карта с археологическите обекти в региона.
Паралелно с изследователската дейност отделя време и внимание за представяне и популяризиране на движимите културни ценности, участвайки в реализирането на множество изложби.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Обадете се