Skip to content

Колекцията от картини “Мелнишки цикъл” на Златю Бояджиев, собственост на Регионален исторически музей – Благоевград, гостува на Регионален етнографски музей – Пловдив

В Регионален етнографски музей – Пловдив от 20 август до 30 септември гостува колекцията от картини “Мелнишки цикъл” на Златю Бояджиев, собственост на Регионален исторически музей – Благоевград. 
Представените в изложбата картини са създадени през 70-те години на XX в. и представляват само част от невероятните платна на бележития български художник. И тук, интересът му към селския бит се запазва, но авторът отразява и социалистическите преобразования на селото. По покана на тогавашната общинска управа на Благоевград, отива да работи в Благоевград, Мелник и селищата от региона. Самите хора, красотата и топлината на Пиринския край го пленяват и художникът създава невероятните си интерпретации: „Благоевград“, „Мелник”, „Кърланово”, „Пастирки”, „Овчари” и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Обадете се